Chính sách bán hàng

Công ty CP SX& DVTM Thảo Dược B&T Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng Chính sách bán hàng cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng

Áp dụng cho toàn hệ thống kinh doanh sản phẩm của Công ty

Thời gian thực hiện

Từ ngày 20/12/2021 đến khi có thông báo mới.

Chính sách thanh toán

– Đối với quý khách hàng thanh toán ngay:
– Đối với đơn hàng đầu tiên, quý khách hàng phải thanh toán ngay 100% giá trị đơn hàng.
– Đối với các lô hàng tiếp theo, quý đối tác thanh toán 100% số tiền ngay sẽ được giảm 3% tổng số tiền nhập hàng.Thanh toán trong vòng 5 ngày sẽ được giảm 2%/số tiền thanh toán.
– Đối với khách hàng thanh toán cho các lô hàng tiếp theo.
– Thanh toán sẽ được chia thành 2 kỳ/ tháng:
+ Kỳ 1: Ngày 15 tháng hiện tại sẽ phải thanh toán 70% tổng số nợ (bao gồm 30% nợ còn lại của kỳ thanh toán kế trước và phát sinh nợ nhập hàng từ ngày 16 – 30 của tháng trước).
+ Kỳ 2: Ngày 28 của tháng hiện tại sẽ phải thanh toán 70% tổng số nợ (bao gồm 30% nợ còn lại của kỳ thanh toán kế trước và phát sinh nợ nhập hàng từ ngày 01 – 15 trong tháng).

0/5 (0 Reviews)